Hiến máu PHENOTYPE

1. Phenotype là gì?

Phenotype là kiểu hình hay tính chất được bộc lộ tìm thấy trên một cá thể. Phenotype hồng cầu là kiểu hình kháng nguyên của hồng cầu trên người. Ví dụ người nhóm máu A là người có kiểu hình phenotype A.

Như vậy phenotype hồng cầu (hệ nhóm máu hồng cầu) được phân loại dựa trên sự hiện diện và sự vắng mặt của các kháng nguyên trên bề mặt hồng cầu; những kháng nguyên có thể là protein, carbohydrate, glycoprotein, hoặc glycolipid, tùy thuộc vào hệ thống nhóm máu. Hiện nay có khoảng 30 hệ thống nhóm máu với hơn 325 kháng nguyên máu nhóm khác nhau của con người đã được công nhận bởi Hiệp hội Quốc tế về Truyền máu (ISBT). Tùy mỗi nước chọn nhóm máu ngoài nhóm máu ABO, Rhesus khác nhau. Nhưng thường chọn các nhóm máu sau : Kell, Kidd, Lewis, Duffy, MNSs, Lutheran.

2. Thế nào là hồng cầu lắng phenotype?

Hồng cầu lắng phenotype là khối hồng cầu cũng được điều chế từ người hiến máu nhưng được xác định thêm nhiều nhóm máu khác ngoài hệ ABO và có liên quan quan trọng đến phản ứng truyền máu. Dựa trên tính sinh miễn dịch của các kháng nguyên, hiện nay bệnh viện Truyền máu Huyết học cung cấp hồng cầu lắng phenotype gồm thêm các hệ nhóm máu Rhesus, Kidd, Duffy, MNSs ngoài hệ ABO tương đối phù hợp theo tỷ lệ kháng nguyên người Việt Nam nhằm đáp ứng tốt nhu cầu và đảm bảo an toàn truyền máu cho bệnh nhân.

3. Khi nào truyền hồng cầu lắng phenotype?

Hồng cầu lắng phenotype được chỉ định để dự phòng phản ứng dị miễn dịch với các kháng nguyên hồng cầu, đặc biệt là ở các bệnh nhân cần được truyền máu nhiều lần, ví dụ như các bệnh nhân thalassemia.

Bệnh nhân, người hiến máu được xác định phenotype hồng cầu như thế nào?

Tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học chúng tôi sử dụng hệ thống các huyết thanh mẫu đặc hiệu để xác định phenotype hồng cầu các hệ nhóm máu Rhesus, MNSs, Duffy, Kidd.

4. Quyền lợi của người hiến máu PHENOTYPE:

- Hưởng các quyền lợi của người hiến máu tình nguyện theo đúng quy định của nhà nước.

- Được thông báo kết quả kiểu hình hồng cầu (PHENOTYPE) của mình.

- Được sinh hoạt câu lạc bộ PHENOTYPE định kỳ (theo các đợt tổ chức họp mặt của bệnh viện)

5. Cách đăng ký hiến máu PHONOTYPE:

- Khi tham gia hiến máu tình nguyện, báo cho nhân viên tiếp nhận để ghi chú vào hồ sơ, nhân viên lấy máu sẽ lấy thêm 1 mẫu máu của bạn để gởi đến khoa xét nghiệm xác định kiểu hình.

- Thường quy, cách 3-4 tháng/ lần bạn tham gia hiến máu tình nguyện (theo quy trình bình thường), các túi máu của bạn sẽ được chuyển đến cho người bệnh có cùng kiểu hình. Việc này giúp cho người bệnh nâng cao hiệu quả điều trị, tiết kiệm chi phí.

Link tham gia CLB hiến máu PHENOTYPE: zalo.me/g/nyzkaa619