Cách đăng ký hiến tiểu cầu

  1. Gọi trực tiếp qua số điện thoại: (028) 39571718

(Từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần, giờ hành chánh)

  1. Đăng ký qua đường link: https://forms.gle/FzdBpP5fWvqRzgAM7