Quyền lợi của người tham gia hiến tiểu cầu

Quyền lợi của người hiến tiểu cầu.

1. Được khám, tham vấn sức khoẻ, được thực hiện xét nghiệm các chỉ số tế bào/ lần hiến tiểu cầu.

2. Được bồi dưỡng trực tiếp (Theo Thông tư 17/2020/TT-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2020):

  • Phục vụ ăn uống tại chỗ: 30.000 đồng.

  • Hỗ trợ chi phí đi lại: 50.000 đồng.

3. Lựa chọn nhận quà tặng bằng hiện vật:

Đối với hiến tiểu cầu tình nguyện:

– Một đơn vị chế phẩm có thể tích từ 250 đến 400 ml: 150.000 đồng;

(20 Hộp sữa tươi, 01 hộp sữa đậu nành, 08 kẹo KOPIKO)

– Một đơn vị chế phẩm có thể tích từ trên 400 đến 500 ml: 200.000 đồng;

(27 Hộp sữa tươi, 01 hộp sữa đậu nành, 08 kẹo KOPIKO)

– Một đơn vị chế phẩm có thể tích từ trên 500 đến 650 ml: 250.000 đồng.

(33 Hộp sữa tươi, 03 hộp sữa đậu nành, 08 gói đường que (loại 6g)

4. Nhận giấy chứng nhận hiến tiểu cầu tình nguyện: Ngoài giá trị về mặt tôn vinh, giấy chứng nhận hiến máu có giá trị bồi hoàn máu, số lượng máu được bồi hoàn lại tối đa bằng lượng tiểu cầu/ máu người hiến máu đã hiến. Giấy Chứng nhận này có giá trị tại các bệnh viện, các cơ sở y tế công lập trên toàn quốc.

5. Được xét nghiệm nhóm máu (hệ ABO và hệ Rh), xét nghiệm các virut lây qua đường truyền máu: HIV, viêm gan B, viêm gan C, giang mai và sốt rét. Kết quả xét nghiệm sẽ được thông báo cho người hiến tiểu cầu khi đến bệnh viện làm lại xét nghiệm khẳng định và tham vấn.

6. Được tôn vinh, biểu dương theo quy định.

7. Được tham gia, sinh hoạt câu lạc bộ "Người hiến tiểu cầu tình nguyện" định kỳ hàng quý (Từ năm 2023)