Liên hệ

📌 Đặt lịch hiến máu: 

Tải App "GIỌT MÁU VÀNG" tạo tài khoản đăng nhập và đăng ký.

Điện thoại: (028)  3955 7858 (giờ hành chánh từ Thứ Hai - Thứ Sáu)


📌 Đặt lịch hiến tiểu cầu: 

Điện thoại: (028) 39571718 (giờ hành chánh từ Thứ Hai - Thứ Sáu)